integracja sensoryczna warszawa

Czym jest terapia czaszkowo-krzyżowa?

Jest formą terapii manualnej. Opiera się na założeniu, że wiele objawów ma swoje przyczyny w funkcjonowaniu układu nerwowego i że możemy wpływać na jego funkcjonowanie poprzez odpowiednie ćwiczenia i uciski. Kluczowe znaczenie w diagnostycznym i terapeutycznym postępowaniu ma układ nerwowy oraz płyn mózgowo-rdzeniowy, który go okala. Układ nerwowy rozpoczyna każdą funkcję, odpowiada za wszystkie mechanizmy adaptacyjne i kompensacyjne oraz koordynuje pracą całego organizmu, natomiast płyn mózgowo-rdzeniowy chroni i odżywia OUN a także posiada niezwykłą cechę - jest swego rodzaju nośnikiem „tchnienia życia”. Terapia czaszkowo-krzyżowa polega na delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, kości krzyżowej i kręgosłupa, w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych. Dzięki temu układy nerwowy i krążenia zaczynają funkcjonować bez zarzutu, powracają naturalne, uzdrawiające siły organizmu.

Proces usprawniania dzięki terapii czaszkowo-krzyżowej obejmuje obszar zaburzeń objawiających się w układach :

 • nerwowym;
 • narządu ruchu;
 • narządów wewnętrznych;
 • pokarmowym/trawiennym;
 • krwionośnym;
 • limfatycznym;
 • oddechowym;
 • immunologicznym;
 • moczowym i wydalniczym;
 • narządów zmysłów.

Jest właściwą formą terapii m.in. dla dzieci:

 • przejawiających dysfunkcje integracji sensorycznej;
 • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym;
 • po mechanicznych uszkodzeniach aparatu ruchu;
 • ze spektrum autyzmu;
 • z nadpobudliwością psychoruchową;
 • urodzonych przedwcześnie;
 • z diagnozą FASD;
 • z uszkodzonym wzrokiem;
 • z uszkodzonym słuchem;
 • z zaburzeniami rozwoju mowy i języka/komunikacji
 • z zaburzeniami funkcji pokarmowych;
 • z wadami zgryzu;
 • z zaburzeniami emocjonalnymi;
 • z zaburzeniami psychicznymi;
 • z zaburzeniami snu;
 • z nieprawidłową dystrybucją napięcia mięśniowego (w tym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym);
 • z zespołami wad wrodzonych (w tym dzieci z przepukliną oponowo - rdzeniową);
 • z dysfunkcjami powstałymi na tle izolowanych kraniosynostoz;
 • z zespołami bólowymi;
 • po urazach okołoporodowych;
 • urodzonych przez cesarskie cięcie;