integracja sensoryczna warszawa

Terapia logopedyczna dla dorosłych

Zapraszam osoby dorosłe, które chcą pracować nad poprawnością swojej wymowy. W ofercie AURIN znajdziecie państwo zajęcia:

  • Pomagające uporać się z wadami wymowy
  • Uczące, jak prawidłowo pracować głosem
  • Poprawiające oddychanie podczas wygłaszania przemówień
  • Normalizujące napięcie mięśniowe w obrębie twarzy
  • Budujące umiejętność autoprezentacji i wystąpień publicznych

Studentów i licealistów zapraszamy także na zajęcia przygotowujące do podjęcia pracy w zawodach szczególnie wymagających poprawnej dykcji oraz pracy głosem, takich jak: nauczyciel, wykładowca, dziennikarz, polityk, prawnik, pracownik biur obsługi klientów, pracownikom firm prowadzącym różnego rodzaju prezentacje produktów i projektów oraz wszelkie zawody sceniczne.

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że każdy człowiek posługuje się głosem oraz, że ma go przez całe życie. Nad istotą i fenomenem głosu zaczynamy zastanawiać się najczęściej dopiero wówczas, gdy odmawia on posłuszeństwa – przejściowo w trakcie infekcji czy stanów zdenerwowania, bądź na dłużej, w czasie choroby. Inna sytuacją, w której zaczynamy zastanawiać się nad możliwościami naszego głosu, jest moment wyboru zawodu, jeśli to głos stanowi o poziomie jego wykonywania. Wymagamy wówczas od głosu określonych cech, na przykład większej ilości godzin eksploatacji dziennie czy większej niż na co dzień donośności, określonego brzmienia, umiejętności zamierzonej modulacji. Takie wymogi stawiane są najróżniejszym zawodom, między innymi nauczycielom, wykładowcom, dziennikarzom, politykom, prawnikom, księżom, pracownikom biur obsługi klientów, pracownikom firm prowadzącym różnego rodzaju prezentacje produktów i projektów – nie tylko, jak powszechnie się uważa, aktorom czy wokalistom.

Nadmierny wysiłek głosowy, brak umiejętności operowania dobrym oddechem całościowym, niedostateczna dbałość o precyzyjną artykulację, wreszcie praca w ciągłym pośpiechu i stresie – wszystko to w efekcie prowadzi do rozmaitych zaburzeń aparatu głosowego. Istnieje zatem ogromne zapotrzebowanie na poznawanie technik prawidłowego posługiwania się głosem, oddechem i dobrą dykcją. Również nieprawidłowa artykulacja może skutecznie utrudnić nasze relacje z innymi ludźmi, przeszkadzając w codziennym komunikowaniu się, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Dorośli mylnie zakładają, że wady wymowy można zniwelować tylko w okresie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Nie jest to prawdą – w każdym wieku, przy odpowiedniej motywacji i chęci do regularnych ćwiczeń, można osiągnąć zadowalające efekty.

Wszystkich pragnących poprawić swoją komunikację oraz wpłynąć na prawidłowe użytkowanie własnego głosu zapraszamy na zajęcia logopedyczne, na których nasi logopedzi w przystępny i bardzo praktyczny sposób pomogą w pokonaniu wszelkich kompleksów związanych z mową i głosem.

Cennik zajęć

terapia logopedyczna
(50 min)

90

diagnoza logopedyczna
(2x60 min)

200

Karnet - 4 spotkania: x 50 min

340

KARNET logopedia z elementami autoprezentacji 4 x 50 min

410