integracja sensoryczna warszawa

Ręce, które potrafią precyzyjnie i skutecznie wykonać wiele czynności, stały się jednym z podstawowych wyróżników człowieka w procesie ewolucji. Dzięki nim umiemy nie tylko konstruować przedmioty, ale także pisać, rysować, ubierać się i wykonywać wiele codziennych czynności. Jeżeli praca ręki jest zaburzona, widać to na każdym kroku w naszej codzienności.

Terapia ręki ma na celu usprawnienie pracy rąk i ich czynności manualnych (motoryki małej). Są to ćwiczenia i zabawy rozwijające ogólną sprawność ruchową dziecka, ale ze szczególnym naciskiem na rozwój w obszarze dłoni. Skupiają się na stymulacji czucia (głębokiego i powierzchniowego) oraz rozwoju ruchów precyzyjnych. Dzięki temu dzieci rozwijają umiejętność chwytania i manipulowania przedmiotami, prawidłowego trzymania kredek i długopisu. Wszystkie te umiejętności są niezbędne nie tylko w szkole, ale także podczas kontaktów z rówieśnikami oraz codziennych czynności.

Cele terapii ręki:

 • praca nad prawidłowym przyjmowaniem pozycji siedzącej
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wspomaganie precyzyjnych ruchów palców
 • rozwijanie koordynacji obustronnej
 • poprawa sprawności całej kończyny górnej
 • doskonalenie chwytu
 • doskonalenie zdolności skupiania uwagi, wyobraźni i kreatywności
 • praca nad estetyką ruchu i wykonywanych czynności
 • doskonalenie techniki pisania

Dla kogo?

 • dzieci z nadwrażliwością dotykową – unikanie kontaktu z pewnymi fakturami i materiałami
 • dzieci mające problem z samoobsługą – czynnościami dnia codziennego (ubieranie się, zapinanie guzików)
 • dzieci, które mają problem z koordynacją obu rąk podczas manipulowania przedmiotem
 • dzieci z wyraźnie obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym