Magdalena Nawarecka-Piątek

Terapeutka integracji sensorycznej, pedagożka, instruktorka dogoterapii, dyrektorka AURIN

Absolwentka pedagogiki i studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Instruktorka terapii i edukacji z udziałem psów w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom, autorka programu szkoleń oraz wykładowczyni na krajowych i międzynarodowych kursach terapii z udziałem psów.

Terapię integracji sensorycznej prowadzi od 2009 roku, wzbogacając warsztat o nowe metody i wykorzystując wiedzę z innych dziedzin. Ma doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi w normie rozwojowej, z niewielkimi zaburzeniami, jak i z dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami oraz znacznymi zaburzeniami rozwojowymi.

Od 2014 aktywnie wspiera seniorów prowadząc programy terapii z udziałem psów skierowane do podopiecznych warszawskiego Centrum Alzheimera.

Prywatnie mama trójki dzieci.

"W swojej pracy wykorzystuję przede wszystkim pozytywne wzmocnienie zachowań dziecka, kładę nacisk na jego atuty, starając się jednocześnie pracować nad deficytami. Ogromnie ważne dla mnie jest samopoczucie moich dzieci, ich nastroje i możliwości, które zawsze są dla mnie drogowskazem do tworzenia programów terapeutycznych."

Magdalena Nawarecka-Piątek - Dyrektorka AURIN, terapeutka SI

Dorota Dałomis

Pedagożka, trenerka koncentracji i wyciszenia

Absolwentka WSB-National Louis University, SGH oraz Studiów Podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Od lat interesuje się rozwojem dzieci ze szczególnymi problemami edukacyjnymi oraz doskonali wiedzę dotyczącą współpracy międzypółkulowej. Doświadczenie pracy z dziećmi nabywała prowadząc zajęcia Musical Babies w j.angielskim oraz pracując jako asystent nauczyciela w przedszkolu Montessori. Uczestniczyła w kursach balavisx i treningach relaksacyjnych w profilaktyce i terapii.
Prywatnie mama trójki dzieci.

Kamila Kania

Logopeda, terapeutka ręki.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna studia I i II stopnia. Swoje doświadczenie zdobywała na licznych praktykach studenckich w szpitalach, poradniach, szkołach i przedszkolach. Od 2020 roku pracuje zawodowo z dziećmi z zaburzeniami SI, trudnociami rozwojowymi prowadząc terapię z zakresu dyslalii oraz opóźnionego rozwoju mowy. Ciągle poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w wielu kursach oraz rozpoczynając specjalizację z zakresu neurologopedii. W terapii wykorzystuje metody manualne, kinesiotapingu oraz masaże. Do pracy z pacjentem podchodzi holistycznie i indywidualnie dobierając metody do zainteresowań oraz możliwości pacjenta. Do obszaru szczególnych zainteresowań logopedycznych należą: zaburzenia traktu ustno-twarzowego, zaburzenia czynnościowe głosu, zaburzenia połykania, dyzartria, rozszczepy podniebienia, dyslalia oraz opóźniony rozwój mowy.

Karolina Labes

Dogoterapeutka, Instruktorka dogoterapii w Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie i opieka nad osobą starszą" zwieńczając je pracą dyplomową o "Aktywności ruchowej osób starszych jako profilaktyce chorób wieku senioralnego" w której nawiązuje do wpływu dogoterpii na sprawność ruchową seniorów.

W życiu zawsze towarzyszył jej pies i już jako mała dziewczynka doświadczyła niesamowitej więzi jaką jest przyjaźń z czworonogiem. Obecnie buduje więź z cudownym owczarkiem australijskim Enzo. Realizuje się również poprzez udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Ukończyła kurs opiekuna kolonii, aby wspierać na wyjazdach kolonijnych dzieci niepełnosprawne oraz młodzież znajdującą się w trudnych sytuacjach życiowych. Marzy, aby w dalszych krokach niesienia pomocy innym towarzyszył jej pies Enzo.

Enzo jest owczarkiem australijskim, certyfikowanym przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom psem terapeutycznym oraz psem poszukiwawczo-ratowniczym.

Agnieszka Pazdro

Terapeutka Integracji sensorycznej, Nauczycielka wychowania przedszkolnego, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem o kierunku Psychologia

Mam za sobą doświadczenie w pracy jako nauczycielka w przedszkolu oraz w pracy indywidualnej z dziećmi. Ze względu na problemy dzieci, które miałam pod opieką, postanowiłam studiować psychologię aby móc szerzej przyjrzeć się temu, z czym się mierzą i lepiej wspomagać ich rozwój. Ponadto, jako matka trzech córek, bywałam częstym gościem w ich szkołach, gdzie prowadziłam z dziećmi i młodzieżą zajęcia motywujące i wspierające pozytywne myślenie i działanie.

Całościowe podejście do człowieka, zwłaszcza człowieka małego, zaowocowało uzyskaniem dyplomu terapeuty integracji sensorycznej.

Kursy i szkolenia

 • I i II stopień Integracji Sensorycznej
 • Dyplom I poziomu Reiki
 • Dyplom z diagnostyki terapeutycznej wg A. Mindella
 • Kurs „Psychologia procesów nieświadomych. Ciało w terapii”

Olga Remiszewska

Logopeda, terapeuta ręki, nauczyciel oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, studentka studiów II stopnia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną na Uniwesytecie Warszawskim, słuchaczka Policealnej Szkoły Protetyki Słuchu. W pracy ceni indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz stara się aby każde zajęcia były dla dziecka miłym doświadczeniem.

"Udział w organizacjach naukowych oraz konferencje, szkolenia i kursy:

 • European Medical Students` Association – projekt „Meet the dieticion”
 • SKN Otolaryngologii Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • SKN Neonatologii Starynkiewicza, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Klub Pacjenta prowadzony przez SKN Logopedii Ogólnej i Klinicznej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Konferencja audiofonologiczna „Breaking the silence”
 • Konferencja psychiatryczna „Po drugiej stronie lustra”
 • Konferencja „Dysfagia, przełknij to”
 • Konferencja „Medycyna żywienia”
 • Weekend z ekspertami „Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • Krajowy zjazd szkoleniowy PTORL- Standardy i zalecenia w otolaryngologii- analiza przypadków klinicznych
 • Kurs języka migowego z rozszerzonym modułem znaków medycznych
 • Kurs terapii ręki I i II stopnia – terapia, diagnoza, masaż
 • Kurs opiekuna osoby starszej

Dorota Sierakowska

Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej, terapeuta tańcem i ruchem, tancerka, pedagog, choreograf

Założycielka Akademii Artystycznej ART DANCE ,kierownik i choreograf zespołu tańca klasycznego „Baletniczki” działającego przy Ośrodku Kultury Ochoty OKO

Ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Warszawie. Studiowała choreografię w Petersburgu, doskonaliła metody pracy na warsztatach choreoterapii (warsztaty metodyczne I i II stopnia, Choreoterapia agresji-wytańczyć złość) , arteterapii (Arteterapia w edukacji, Arteterapia jako metoda pracy w grupie).

 • absolwentka studiów podyplomowych SWPS Uniwersytet
 • Humanistycznospołeczny (Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania)
 • absolwentka studiów podyplomowych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim),
 • absolwentka studiów podyplomowych (Wychowanie Fizyczne, Zdrowotne i Korektywa)
 • absolwentka Akademii Muzycznej (Pedagogika Baletu)
 • Terapeutka ręki I i II stopnia (diagnoza, terapia i masaż)
 • Certyfikowana trenerka grafomotoryki

Posiada

 • Uprawnienia trenera TUS, także dla dzieci ze spektrum autyzmu
 • uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą choreoterapii (Terapia tańcem-choreoterapia)
 • uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej - certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (kurs I i II stopnia)
 • posiada uprawnienia w zakresie samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki (Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza -terapia-masaż)
 • stopień Nauczyciela Dyplomowanego nadawany przez Kuratorium Oświaty
Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Joanna Turek

Pedagożka, certyfikowana terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel oraz terapeuta pedagogiczny w publicznym przedszkolu na Pradze Południe. Ukończyła studia pedagogiczne z terapią na Uniwersytecie Warszawskim. Wciąż poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach : Terapia ręki (I stopnia), Trening uważności i współczucia, Porozumienie bez przemocy, Pozytywna dyscyplina. Do podjęcia studiów podyplomowych w zakresu SI zainspirowały ją trudności dzieci, ktore dostrzega w codziennej pracy oraz chęć ich zrozumienia i pomocy im. Praca w przedszkolu pozwala jej szerzej zauważyć problemy, z jakimi zmagają się dzieci. Wiedzę tą wykorzystuje podczas indywidualnych zajęć terapeutycznych. W swojej pracy bazuje przede wszystkim na budowaniu relacji z dzieckiem. Korzysta także z wielu metod wspierających rozwój dziecka które dostosowuje do potrzeb i możliwości małego człowieka.

Kursy i szkolenia:

  Cały czas poszerza swój warsztat pracy, ma na koncie liczne szkolenia i kursy:
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Terapia Bajką
 • Techniki relaksacyjne

Karolina Wielądek

Fizjoterapeutka, certyfikowana terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Fizjoterapeutka z dużym zaangażowaniem i wieloma pomysłami. Dokładnie analizuje każdy ruch. Holistyczne podejście do człowieka pozwala jej znaleźć indywidualne rozwiązania problemów.
Na co dzień pracuje z dziećmi w Instytucie-Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka. W wolnym czasie wybiera wycieczki, sport lub doskonali swoje umiejętności gry na perkusji (gdzie sama trenuje trudną sztukę koordynacji ruchowej :)

Kursy i szkolenia:

  Cały czas poszerza swój warsztat pracy, ma na koncie liczne szkolenia i kursy:
 • masaż tkanek głębokich
 • terapia manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjent kończyna dolna
 • PNF podstawowy
 • neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, Stopień I
 • kurs - terapia trzewi
 • kinesiotaping podstawowy

Malwina Wilczyńska

Logopedka,neurologopedka, andragożka, specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej, terapeutka miofunkcjonalna, certyfikowana Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS,

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Dodatkowo ukończyła andragogikę na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz absolwentka socjologii Collegium Civitas. Terapeutka dysfunkcji motoryczno-oralnych metodą MFS.

Logopedka skupiająca się w swoim zakresie pracy nad prawidłowym torem oddechowym oraz funkcjami motorycznymi aparatu artykulacyjnego (połykanie, żucie, gryzienie). W pracy z pacjentami dorosłymi specjalizuje się również w zagadnieniach kultury języka polskiego, retoryki, emisji i higieny głosu. W pracy zawodowej zajmuje się głównie terapią logopedyczną dzieci z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy oraz terapią osób dorosłych, w zakresie wad wymowy, oraz wystąpień publicznych. Zajmuje się terapią logopedyczną pacjentów w każdym wieku, odbywających leczenie ortodontyczne. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując w placówkach oświatowych i poradniach pedagogiczno – psychologicznych, jak również za granicą. Odbywała staże m.in. w Szpitalu Czerniakowskim, Instytucie Głuchoniemych czy ośrodkach opiekuńczo – rehabilitacyjno – leczniczych. Prowadziła zajęcia ze studentami z zakresu dyslalii i metodyki logopedycznej w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych Pedagogium oraz WSPiA w Warszawie. W pracy zawodowej jej zainteresowania skupiają się aktualnie wokół zagadnień terapii miofunkcjonalnej oraz skutecznej terapii seplenienia.

"Ukończone wybrane kursy i szkolenia:

 • Miofrenuloplastyka dla logopedów
 • MFT 9 – 99 sTArs Miofunkcjonalna Terapia ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel
 • Szkolenie modułowe MFS - tytuł Terapeuty Ortodoncji Funkcjonalnej
 • Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy – część I i II
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Diagnoza i terapia ręki – szkolenie I i II stopnia
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych
 • udział w konferencji Good Food 2019 "Zaburzenia odżywiania dzieci"