integracja sensoryczna warszawa

Co to jest terapia logopedyczna?

Człowiek porozumiewa się ze światem za pomocą mowy. To dzięki niej wyrażamy swoje emocje, uczucia, potrzeby. Mowa umożliwia każdemu z nas bycie wśród innych ludzi, nie tylko najbliższych. Jej nabywanie dzieje się tak automatycznie, że często nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest mieć z nią problemy. Nie słyszymy wad wymowy u naszych własnych dzieci, nie staramy się nawet zauważyć, czy istnieją jakiekolwiek nieprawidłowości w mowie naszych pociech. A przecież prawidłowa artykulacja stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka, które poprzez nią prawidłowo rozwija swoje słownictwo, rozwija myślenie abstrakcyjne, prawidłowo stosuje zasady gramatyczne. To, jak mówią nasze dzieci, jakim posługują się słownictwem, w dużej mierze wpływa na osiągnięcie przez nich sukcesu najpierw w szkole, później w miejscu pracy.

Wszystkimi nieprawidłowościami związanymi z mową, usuwaniem wad wymowy, pracą nad prawidłowymi układami narządów artykulacyjnych oraz koordynacją układów oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego może zająć się logopeda na terapii logopedycznej.

Na czym polega Terapia Logopedyczna?

Terapia logopedyczna nie boli! Logopeda z pewnością rozpocznie ją od szczegółowej Diagnozy Logopedycznej, polegającej na ocenie artykulacji dziecka oraz rozmowie z jego rodzicem lub rodzicami. Kolejny krok, to ustalenie indywidualnego programu terapii i dobranie odpowiednich ćwiczeń, które będą wspomagać i usprawnić narządy artykulacyjne oraz usuną nieprawidłową wymowę danej głoski. Niezmiernie ważna jest tu systematyczność w ćwiczeniach i rzetelność pracy ze strony rodzica i to właśnie ona w decydującej mierze decyduje o długości i skuteczności terapii.

W przypadku osoby dorosłej schemat diagnozy logopedycznej wygląda podobnie, jak u dzieci. Logopeda przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem, oceniając stopień zaburzenia wymowy poszczególnych głosek, ustalając szczegółowy plan ćwiczeń i pracy, uwzględniając inne, specyficzne problemu i potrzeby pacjenta. Podobnie jak w przypadku dzieci, również i u dorosłych to systematyczność i wytrwałość w pracy gwarantuje pełne efekty.

Rodzaje trudności i problemów dzieci

Wada wymowy to, najkrócej mówiąc, wymowa odbiegająca od normy fonetycznej, ogólnie przyjętej w danym języku. Dzieci z zaburzeniami mowy bez względu na rodzaj i przyczynę wady, znajdują się w sytuacji niezwykle dla nich trudnej, bowiem zaburzeniu uległa podstawowa funkcja – komunikacja. Rozwój mowy jest nierozerwalnie związany z rozwojem całej świadomości dziecka i jego osobowości. Bardzo ważne zatem jest, abyśmy z uwagą przysłuchiwali się mowie naszych pociech i w porę reagowali na wszelkie nieprawidłowości. Najczęściej spotykanymi wadami wymowy dzieci w wieku przedszkolnym są:

 • sygmatyzm, inaczej seplenienie, czyli między innymi wkładanie języka między zęby, zwłaszcza podczas wymowy głosek s, z, c, dz
 • rotacyzm, czyli nieprawidłowa wymowa głoski r
 • ubezdźwięcznianie – wymowa głosek dźwięcznych jako bezdźwięczne, na przykład głowa – „kłowa”
 • jąkanie

Przyczyny problemów logopedycznych

Jeśli proces rozwoju mowy przebiega w sposób odmienny od obrazu prawidłowego, mówi się o zaburzeniach rozwoju mowy. Przyczyny tegoż mogą być następujące:

 • słaba sprawność narządów artykulacyjnych - warg, języka, podniebienia, policzków, lub też wada zgryzu
 • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
 • niesprawność aparatu fonacyjnego (krtań, tchawica, jama nosowa i gardłowa)
 • zbyt długie karmienie butelką
 • zbyt długie ssanie smoczka
 • ssanie kciuka
 • dłużej utrzymujący się, często nawracający katar
 • przerośnięty trzeci migdałek podniebienny
 • przetrwały niemowlęcy sposób połykania
 • zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe
 • wady wrodzone podniebienia lub /i warg
 • nieprawidłowy sposób oddychania
 • niedosłuch (słuch ma ogromny wpływ na rozwój mowy i jego upośledzenie może być przyczyną występowania wielu zaburzeń)
 • dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy ze strony najbliższego środowiska (rodzice, dziadkowie)

Jak wyglądają zajęcia z logopedii?

Zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu, w wymiarze 30 lub 50 minut. Czas zajęć dopasowany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka. Ostatnie 10 minut zajęć to czas na wszelkie uwagi i pytania od rodzica, konsultacje w sprawie ćwiczeń domowych oraz wyjaśnienie przebiegu zajęć. Oczywiście, rodzic może przez cały czas uczestniczyć w zajęciach, jeśli wyraża taką chęć.

Na zajęciach logopedycznych, wykonywane są również, poza ćwiczeniami artykulacyjnymi i pracą nad usuwaniem wad wymowy, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, ćwiczenia słuchowe, analizy i syntezy głoskowej i wyrazowej, elementarne ćwiczenia dykcji oraz ćwiczenia grafomotoryczne.

Zajęcia logopedyczne dla dorosłych trwają 50 minut i odbywają się standardowo raz w tygodniu, chyba, że pacjent wyrazi potrzebę częstszych spotkań. Podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe i fonacyjne, poprawiające pracę aparatu mowy oraz kształtujące prawidłowy wzorzec fonetyczny głosek. Prowadzimy zajęcia dykcyjne i emisyjne, dla osób pracujących na co dzień głosem.

Potrzebne pomoce

Aby urozmaicić naszym pacjentom zajęcia, podczas terapii korzystamy z najróżniejszych pomocy plastycznych. Wszystkie materiały zapewnia Poradnia, jednak aby nasza praca przebiegała sprawnie, pacjent powinien mieć swój własny zeszyt do zajęć. Do takiego zeszytu wklejane i wpisywane są najróżniejsze ćwiczenia logopedyczne, łącznie z dokładną instrukcja ich wykonywania, często również z rysunkami. Dzięki temu, w bardzo szybki i prosty sposób, Rodzic może przypomnieć sobie poszczególne elementy terapii, poznać zasadę ich wykonywania, a następnie przeprowadzać ćwiczenia wspólnie z dzieckiem. Ponadto, mały pacjent, prowadząc swój własny zeszyt do logopedii, nabiera większej odpowiedzialności za zajęcia, na które uczęszcza, a konieczność wykonywania ćwiczeń w domu staje się przyjemnością i zabawą, a nie przykrym obowiązkiem.

Zapraszamy na zajęcia

Zapraszamy Państwa na zajęcia i diagnozę Logopedyczną do naszego ośrodka - Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka AURIN.
Ceny zajęć mogą Państwo sprawdzić, udając się bezpośrednio do działu Cennik. Zainteresować mogą też Państwa rabaty, które można uzyskać kupując karnet na zajęcia oferowane w naszym ośrodku.

Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka AURIN znajduje się w Warszawie na Saskiej Kępie, Przy ulicy Indyjskiej 23, nieopodal (ok 3 min piechotą) przystanku autobusowego Saska, skąd można do nas dotrzeć dogodnie niemal z każdego miejsca Warszawy (szczególnie dobry dojazd będa mieli mieszkańcy Gocławia, Pragi i Centrum)